Нашите ценности

Човекът е ценност, талантът е богатство! За ИНФОМАРКЕТ хората са най-важната ценност в бизнеса и от техния професионален талант зависи успеха на всяка компания.

Иновации и висока технологичност – ние сме лидери в управленското консултиране и не се страхуваме да разширяваме хоризонта на нашите възможности чрез иновационни методи, основани на съвременните постижения на знанието и високите технологии.

Знанието и усъвършенстването на нашата компетентност ни помагат да повишим стандарта и качеството на консултантските услуги. Ние разбираме знанието като непрекъснат процес, който ни помага в активното усвояване на най-добрите световни практики и тяхното приложение за решаване на конкретните проблеми на компаниите, които ползват нашите услуги.

Бързината и точността ни дават възможност да генерираме решения в точното време и на точното място! В друго време и на друго място това решение може да „не работи”, ето защо нашата „Just in time” технология помага на нашите клиенти да спестят време и ресурси.

Експертизата на всяка наша преценка е съвкупността на най-високите професионални умения, съчетани с опита. Нашите клиенти уважават и възнаграждават нашата способност да им предложим най-добрите преценки, базирани на международни експертни знания.

Уникална етика изградена на принципите на доверие, взаимно зачитане на достойнството и възможностите за равнопоставеност, взаимно споделен максимален резултат от сделката.

Парите за нас са награда, а не цел! Нас ни мотивира дълбокото убеждение, че нашият почтен професионализъм ще бъде награден не само с достойната цена на нашите услуги, но и с удовлетворението да бъдем част от успеха на нашите клиенти! Всеки конкретен проект, по който работим е споделена отговорност и цели да постигне оптимален резултат както за нас, така и за нашите клиенти.

Конфиденционалността е необходимата сигурност в бизнеса, която ни помага при изграждане на доверието и отговорността за успешния резултат.

Ние никога не сме удовлетворени от това, което сме постигнали и това е нашият основен движещ мотив!

Уеб дизайн Уебнотайз ООД