Нашият екип

Нашият екип е успешен, защото ние се стремим да привличаме и интегрираме само висококвалифицирани специалисти, с опит в управленското консултиране, идентифицирането и развитието на таланти, управлението на кариерата, правно-административното обслужване, обучението, и управлението на проекти.

Учредителите, съдружниците и управителите на фирмата са университетски преподаватели, хабилитирани лица в областта на мениджмънта и правото.Освен щатния персонал на фирмата, в повечето проекти като външни консултанти се привличат и експерти с необходимата компетентност. Нашият стремеж е за всеки проект да се подготви най-компетентния екип, което да гарантира успеха на проекта.

Уеб дизайн Уебнотайз ООД