Партньори

Екипът на ИНФОМАРКЕТ благодари на своите партньори за подкрепата и доверието, проверени във времето.

Всички наши биснес партньори притежават карта "ИНФОМАРКЕТ БИЗНЕС КЛАС", с която получават приоритетно обслужване и отстъпки от цените на всички наши услуги.

За да заявите Вашата карта "ИНФОМАРКЕТ БИЗНЕС КЛАС" моля изпратете ни вашите данни в следния формат:

1) Име, презиме, фамилия
2) Фирма ...
3) БУЛСТАТ ...
4) Тел ... / Факс ... / Моб. ...
5) E-mail ...
Какви услуги на ИНФОМАРКЕТ сте ползвали ...
Какви услуги на ИНФОМАРКЕТ желаете да ползвате ...

..на e-mail: office@infomarket-bg.com

Уеб дизайн Уебнотайз ООД