Корпоративен профил

Фирмата е създадена с проект по Програма PHARE през 1995 г., когато е регистрирана като Център за трудово-правна закрила по ф.д.№ 2906/1995 във Варненския окръжен съд. Днес ИНФОМАРКЕТ е лицензиран център за управленско консултиране с широка гама бизнес услуги.

ИНФОМАРКЕТ е международна „talent hunting” компания, която оперира в секторите IT, Телекомуникации, Енергетика, Машиностроене, Туризъм и ресторантьорство, Здравеопазване и социални услуги. Нашите бизнес партньори са водещи международни и национални компании, които споделят основните принципи на нашата бизнес философия: висока технологичност и иновативност за постигане на високо качество, истина и доверие, равнопоставеност и конфиденциалност за реализиране на максимална ефективност.

ИНФОМАРКЕТ е модерен тест център за развитие на ключовите професионални компетенции на ръководни, аналитични и изпълнителски специалисти. Тестването, професионалното и езиково обучение се водят от български и чужди университетски преподаватели и експерти, включително чрез включване в Европейски образователни програми и проекти.

ИНФОМАРКЕТ е адвокатска група от талантливи юристи, специализирали в областта на Европейското и национално трудово право. Групата предоставя всички видове правно-административни услуги по процесуално представителство в Европейската и национална съдебна система, подготовка на търговски договори, сделки с ключови клиенти и търговско представителство, защита пред банки и кредитори, имуществени, граждански и наказателни дела.

ИНФОМАРКЕТ е лицензиран център за социални услуги, социална рехабилитация и социална интеграция и в капацитета и компетентностите, възложени от МТСП по Лицензия № 904-01/2010 предоставя социални, здравни и психологически услуги в подкрепа на Вашето здраве, здравето на Вашето семейство и здравето на служителите от Вашата фирма.

ИНФОМАРКЕТ е оторизиран представител на Дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи и има подписан Договор № 441/95-00-150 за изготвяне, превод и легализация на всички видове документи за обучение и работа в чужбина. Фирмата извършва всички видове писмени, устни, конферентни преводи от и на 47 езика. Високотехнологичният, професионален стил на аутсорсинг ни дават възможност да свързваме хората от трите континента на езика, който им помага да реализират успешно своите комуникации.

ИНФОМАРКЕТ е оторизиран представител на HDI-застраховане и предоставя индивидуални и комплексни решения за формиране на личния, семейния и фирмения застрахователен портфейл при максимална защита от риска, оптимизиране на разходите по застраховане, дългосрочни валутоспестяващи програми „Живот” и „Здраве”.

ИНФОМАРКЕТ е оторизиран представител на Allianz и ЦКБ „Сила” за извършване на консултантска дейност по изготвяне и оптимизиране на индивидуален портфейл от пенсионно-осигурителни програми за Вас, членовете на Вашето семейство и служителите на Вашата фирма.

Вие търсите нови възможности за професионално развитие и професионална реализация?

ИНФОМАРКЕТ Ви осигурява компетентна трудово-правна закрила, професионално и езиково обучение, психологическо и мотивационно подпомагане, както и ежедневен достъп до работните места на над 800 водещи национални и международни компании.
Виж повече..

Вашата фирма търси високотехнологични и ефективни решения в управлението на човешките ресурси?

ИНФОМАРКЕТ Ви осигурява професионални, гъвкави решения по индивидуални проекти за „talent hunting” за ключови специалисти, временни и постоянни назначения, правно-административно обслужване по реплейсмънт на персонала, екипна и индивидуална работа за повишаване на потенциала на човешкия капитал на фирмата.
Виж повече..

Уеб дизайн Уебнотайз ООД