Агенция за развитие на човешки потенциал

ИНФОМАРКЕТ е компания работеща в сферата на човешките ресурси, която оперира в секторите IT, Телекомуникации, Енергетика, Машиностроене, Туризъм и ресторантьорство, Здравеопазване и социални услуги. Нашите бизнес партньори са водещи международни и национални компании, които споделят основните принципи на нашата бизнес философия: висока технологичност и иновативност за постигане на високо качество, истина и доверие, равнопоставеност и конфиденциалност за реализиране на максимална ефективност в търсенето и подбора на кадри.

1. ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ИНФОМАРКЕТ?

ИНФОМАРКЕТ Ви осигурява компетентна трудово-правна закрила, професионално и езиково обучение, психологическо и мотивационно подпомагане, както и ежедневен достъп до работните места на всички компании - партьори.

ИНФОМАРКЕТ партнира на професионалисти, мотивирани да планират и управляват своето кариерно развитие и чрез повишаване на своите професионални компетенции и опит, да разгръщат своята личностна и професионална индивидуалност на талант.

ИНФОМАРКЕТ е доказан лидер в управленското консултиране и управлението на човешките ресурси в България. Нашето отношение към всеки, който ни повери своето кариерно развитие се гради на следните споделени ценности:

  1. Човекът е ценност, талантът е богатство! За нас хората са най-важната ценност в бизнеса и от техния професионален талант зависи успеха на всяка компания.
  2. Знанието и усъвършенстването на нашата компетентност ни помагат да повишим стандарта и качеството на консултантските услуги.
  3. Бързината и точността ни дават възможност да генерираме решения в точното време и на точното място!
  4. Експертизата на всяка наша преценка е съвкупността на най-високите професионални умения, съчетани с опита.
  5. Парите за нас са награда, а не цел! Нас ни мотивира дълбокото убеждение, че нашият почтен професионализъм ще бъде награден не само с достойната цена на нашите услуги, но и с удовлетворението да бъдем част от успеха на нашите клиенти!
  6. Конфиденционалността е необходимата сигурност в бизнеса, която ни помага при изграждане на доверието и отговорността за успешния резултат.

Вашата фирма търси високотехнологични и ефективни решения в управлението на човешките ресурси?

ИНФОМАРКЕТ Ви осигурява професионални, гъвкави решения по индивидуални проекти за „talent hunting” за ключови специалисти, временни и постоянни назначения, правно-административно обслужване по реплейсмънт на персонала, екипна и индивидуална работа за повишаване на потенциала на човешкия капитал на фирмата.

От нас може да очаквате:

2. КАКВА РАБОТА ТЪРСИТЕ?

- ПОСТОЯННА ЗАЕТОСТ

- ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

- РАБОТА В ЧУЖБИНА

- WORK&TRAVEL

Work and Travel е програма за образователен и културен обмен на млади хора, започнала през 1969 година. Тя дава възможност на студенти редовно обучение да работят легално в САЩ за 4 месеца. След края на работния сезон им се дава възможността да се разходят и опознаят Америка за 1 месец.

Тази програма дава възможност на стотици студенти всяка година да усетят живота в САЩ, да се запознаят с културата и начинът на живот. Също така допринася и за международен трудов опит, който ще обогати автобиографията на всеки човек.

За повече информация и предстоящи пътувания и програми, моля свържете се с нас.

- САМОНАЕТИ ЛИЦА В ЕС

След присъединяването ни в Европейският Съюз от 1-ви януари 2007 г. Всички български граждани имат право свободно да пребивават във всички страни членки в срок от 3 месеца. След това могат да удължат престоят си неограничено стига да са учащи или работещи като самонаети лица (изключение правят служителите с работни разрешителни/ визи).

Самонаетите лица имат право да работят във всички държави членки на ЕС неограничено. Те получават социално осигурителен номер и плащат данъци само веднъж в годината, базирано на цялата заплата получена през отчетния период. Тези работещи са със същите права като местните жители.

За повече информация, предстоящи заминавания, и свободни работни места, моля свържете се с нас.

3. КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

ИНФОМАРКЕТ идентифицира, селектира, развива и представя на работодателите само доказани професионалисти. Ние имаме строга политика за подбор и регистрация на кандидати, която следва нормативните изисквания на Европейски и национални нормативни актове за трудовата заетост - Закона за насърчаване на заетостта, Кодекса на труда и други. Ето защо, моля преди да изпратите Вашата автобиография, запознайте се нашите предварителни препоръки и указания.

Вие нямате работа или в дълъг период от време не сте успявали да се преборите за желаното работно място? Това прави нашата среща неотложна, но преди това проверете дали отговаряте на следните важни изисквания:

Вие работите, дори сте доволен от това, което сте? Това, че работите е най-добрата причина да ни изпратите Вашите документи за кандидатстване! Дори и сега да сте удовлетворени от позицията, заплатата и условията на труд, не забравяйте, че светът е голям и нови възможности дебнат от всякъде! Направете го незабавно:

Вие приключвате Вашето висше, средно или професионално образование? Това прави неотложно Вашето кандидатстване! При сегашната конюнктура на трудовия пазар консултациите и подготовката за кандидатстване за работно място трябва да станат няколко месеца преди приключване на образованието. В този случай нашите усилия ще бъдат насочени към най-доброто за Вас – пред дипломен стаж с последващо назначение при работодателя.

Вие кандидатствате за първи път и няма какво да напишете във Вашата автобиография? Значи неотложно трябва да се срещнете с кариерен консултант и юрист! Защо не го направите в ИНФОМАРКЕТ? Така ще спестите време и средства и най-важно, ще спестите многобройните разочарования от неуспеха поради липса на опит и подготовка!

4. КАК ДА ПОДГОТВЯ АВТОБИОГРАФИЯ?

Вашата автобиография е първото впечатление за Вас!

5. ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРВЮ

След подаване на вашата автобиография за определена позиция, трябва да сте подготвени за покана за интервю. Не само личното, но и първичното интервю по телефона е важно. Добро впечатление прави ако помните компанията, точното наименование на позицията и изискванията към нея, за която сте кандидатствали. Телефонното интервю е сигнал за интереса проявен към вас.

Съвети за самото интервю:

Уеб дизайн Уебнотайз ООД